Artykuły

Sortuj według

Prolegomena badań planowania strategicznego działalności pożytku publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 191-201
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.016.7231

Building Intra-organizational Trust

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 4 (28), s. 341-354
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.14.028.2772

Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 137–147
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.012.2346