Artykuły

Sortuj według

Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji Ukrainy

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 149–162
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.013.2347