Artykuły

Sortuj według

Motywacja w zespole pracowniczym – od motywacji jednostki do motywacji zespołu na podstawie analizy zespołowych map mentalnych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 177–189
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.015.2349