Artykuły

Sortuj według

Roadmapping as a method enhancing regional development

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 229–238
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.019.2353