Artykuły

Sortuj według

Communicative Figurations: Researching Cultures of Mediatization

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 145–161
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.007.2328