Artykuły

Sortuj według

Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014)

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 301–318
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.023.4133

Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 162–175
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.008.2329

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej i jego wkład w rozwój nauk o mediach w Polsce w latach 1998–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 160–176
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.011.9106

Użykownicy internetu w świetle badań opinii publiczej (2008–2017)

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 95-105
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.008.8736

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Wakacje na skraju Puszczy Augustowskiej w Posejnelach

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 287–289
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.034.10559