Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Politologii

Artykuły

Sortuj według

Mediatyzacja a rozwój kanałów komunikowania partii politycznych w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 190–202
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.010.2331