Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 203–220
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.011.2332