Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 423–439
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.030.4140

Dzienników coraz mniej. Zjawisko koncentracji na rynku prasy austriackiej

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 2001

Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2010, Tom 53 (2010),
Data publikacji online: 2010

Polska na łamach dzienników austriackich Die Presse i Kurier

,
Data publikacji online: 2002

Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 251–272
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.014.2335

Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 157–159
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.010.9105

Materiały

Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 129–141
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.009.8719