Katarzyna Brzoza-Kolorz

Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Artykuły

Sortuj według

Entertainizacja polityki

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 394–407
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.022.2343

Artykuły i rozprawy

Kobiecość vs męskość w kreowaniu obrazu Beaty Szydło na okładkach wybranych polskich tygodników opinii w latach 2015–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 77-102
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.023.12094