Informacje o autorze:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Artykuły

Sortuj według

Polityka lęku? O możliwości badania polskiego dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 355–376
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.020.2341

Od osobowości autorytarnej do uzasadniania systemu. Elementy teorii krytycznej w psychologicznych koncepcjach wyjaśniających wrogość międzygrupową

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 181-199
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.010.8445