Artykuły

Sortuj według

Print Publishers On The Net. Entry Strategies of the Print Media in Their Internet Editions

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 4, s. 241-256
Data publikacji online: 20 marca 2016
DOI 10.4467/23540214ZM.15.013.5208

The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 319–336
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.024.4134

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 309–323
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.017.2338

Multiplatformowa promocja treści. Prasa, radio i telewizja na sfragmentaryzowanym rynku mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 44–63
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.003.10217

Access of the Audience to the DiscursiveOrder Generating Public Opinion in the Light of Programming Strategies and Practicesof TVP S.A. 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 66–80
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.005.8715

Trust in Journalists in the Light of Survey Findings Gathered from Members of the Journalistic Profession

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 2 (246), s. 65–90
Data publikacji online: 21 czerwca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.011.13476