Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Strategie komunikacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 440–448
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.031.4141

Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola Internetu

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 324–336
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.018.2339

Conference Report

The CEECOM 2021 Conference

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 107-110
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.032.15959