Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju gospodarza

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 293–308
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.016.2337

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Wykładowca, promotor, wychowawca. Garść wspomnień o Profesorze Walerym Pisarku 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 239-246
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.026.10551