Informacje o autorze:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuły

Sortuj według

Co tam, panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 234–250
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.013.2334