Artykuły

Sortuj według

A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market – An analysis of selected examples and their market conditioning

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 474–490
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.034.4144

Wizerunek Polski w Spieglu w latach 1990-1999

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 2000

Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 5 stycznia 2015

Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

Przekaz mediów prestiżowych w sytuacji przełomu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2004, Tom 47 (2004),
Data publikacji online: 2004

Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 273–292
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.015.2336

Raz na wozie, raz pod wozem (transmisyjnym), czyli ewolucja relacji mediów i polityki zagranicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 21-37
Data publikacji online: 1 marca 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.002.13030

The European Public Sphere – Barriers and Limitations

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 1–16
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.001.8711

Artykuły i rozprawy

Tradycja i teraźniejszość – Krakowskie środowisko badaczy  komunikacji politycznej związanych z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zeszyty Prasoznawcze, First View, Tom 66, Numer 3 (255), s. 35–60
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.027.18133

Media na świecie

Dziennikarstwo w epoce nowych mediów – przykład Niemiec

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 201–213
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.015.6781

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Obraz katastrofy ekologicznej na Odrze a wiarygodność polskich władz w przekazie wybranych mediów niemieckich

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 2 (254), s. 117-133
Data publikacji online: 27 czerwca 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.019.17983

Z życia naukowego

Jak politycy widzą media i odwrotnie?

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 121-126
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.025.12096

Media w służbie miasta i jego mieszkańców. Jacek Mikucki: „Media w smart city. Berlin i Warszawa”. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, s. 308.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 115-119
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.009.15339

Ewolucja i rynek mediów publicznych w Hiszpanii

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 121–127
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14293

Manipulacja, która polaryzuje

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 2 (242), s. 127-131
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.017.11907

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 105-111
Data publikacji online: 2 września 2019

Recenzje, omówienia, noty