Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Artykuły

Sortuj według

Mediatyzacja propagandy – propagandyzacja mediów: wczoraj i dziś

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 408–421
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.023.2344