Informacje o autorze:

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Relacja, kreacja, deformacja. Dylematy mediów w debacie publicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 221–233
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.012.2333