Raporty z badań

Sortuj według

Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 69–82
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.012.2290