Raporty z badań

Sortuj według

Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 103–120
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.014.2292