Artykuły

Sortuj według

Motywacja epistemiczna a poczucie tożsamości u kobiet w okresie wkraczania w dorosłość oraz średniej i późnej dorosłości  

Tom 20, Numer 4, s. 73–90
Data publikacji online: 21 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.023.4466

Przywiązanie i kompetencje samoopiekuńcze w wyjaśnianiu pośredniej autodestrukcyjności

Tom 24, Numer 1, s. 43–51
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.002.10593

Raporty z badań

Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości

Tom 19, Numer 2, s. 103–120
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.014.2292