Prezentacje

Sortuj według

Olgierd Wojtasiewicz – pionier myśli przekładoznawczej

Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 108-114
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.006.0839