Artykuły

Sortuj według

(I) Public spaces for the 21st century youth ‒ needs and expectations

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 99-113
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.015.2598

(II) Public spaces for the 21st century youth ‒ composition, architectural form, modern technical solutions

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 115-123
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.016.2599