Artykuły

Sortuj według

Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 147-160
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.032.7213

A linear city development under contemporary determinants

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 190-195
Data publikacji online: 9 maja 2016

Studies on current housing conditions in Poland: urban scale and commonly used areas attributes in housing estates

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 125-135
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.017.2600

Design guidelines for multi-service centre in municipality Wilkowic

Czasopismo Techniczne, 2013, Architektura Zeszyt 2-A (7) 2013, s. 137-155
Data publikacji online: 15 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.018.2601

Linear megastructures. An eccentric pursuit in tackling urban sustainability challenges

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 54-59
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.041.11672