Artykuły

Sortuj według

A comparison of SW/HW implementations of stream cipher encoders

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 3-AC (11) 2013, s. 83-92
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.059.3967