Artykuły

Sortuj według

Identification of the initial rule-base of a multi-stroke fuzzy-based character recognition method with meta-heuristic techniques

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 4-AC (12) 2013, s. 103-115
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.051.3959

Concept and development of a fuzzy-based multi-stroke character recognizer

Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 2 AC (10) 2013, s. 13-22
Data publikacji online: 12 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.020.2603