Artykuły

Sortuj według

Tłumacz-polemista. Zderzenie paradygmatów w pierwszym polskim wydaniu Orientalizmu Edwarda Saida

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 116–142
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.006.13588

Barthes w Japonii, poststrukturalizm w Polsce. Uwagi o przekładzie Imperium znaków

Przekładaniec, 2022, 44, s. 39-62
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.002.16508

Translator as Polemicist: The Clash of Paradigms in the First Polish Edition of Said’s Orientalism

Przekładaniec, First View, East-West. Transactions,

Debiuty

Treny Jana Kochanowskiego w angielskich przekładach

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 299–318
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.018.0851