Artykuły

Sortuj według

Wieża Babel czy wieża z kości słoniowej? Recepcja przekładoznawstwa zachodniego w rosyjskojęzycznej nauce o przekładzie – próba rozpoznania

41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 7–49
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.001.13583

Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia

Numer 34 - Słowo i obraz w przekładzie 1, s. 7-35
Data publikacji online: 29 listopada 2017
DOI 10.4467/16891864PC.17.001.8207

Tłumaczenie parodii – przestrzeń eksperymentu? (Tuwim, Leśmian i zaproszenie do gry)

43 – Przekład eksperymentalny, s. 93-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.031.15145

Poezja i przekład przeciwko przemocy (Auden – Wittlin – Barańczak)

46, s. 86-103
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.006.17970

Translating Parody as a Domain of Experiment? Two Polish Poets and an Invitation to Play the Game

2023 - Experimental Translation, s. 61-92
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.010.18089

The Tower of Babel or Ivory Tower? The Reception of Western Translation Research in Russian-Language Translation Studies – a Reconnaissance

2022 - East-West. Transactions, s. 7-52
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864ePC.22.009.16929

From Intersemiotic Translation to Intersemiotic Aspects of Translation

2018 - Word and Image in Translation, s. 7–35
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.009.9831

Krytyk przekładu myśli o obrazach (wybrane paralele poezji Leśmiana z malarstwem)

44, s. 89-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.004.16510

Lektury

Ogarnąć nieogarnione

Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 321–327
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.019.0852