Artykuły

Sortuj według

Wieża Babel czy wieża z kości słoniowej? Recepcja przekładoznawstwa zachodniego w rosyjskojęzycznej nauce o przekładzie – próba rozpoznania

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 7–49
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.001.13583

Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia

Przekładaniec, 2017, Numer 34 - Słowo i obraz w przekładzie 1, s. 7-35
Data publikacji online: 29 listopada 2017
DOI 10.4467/16891864PC.17.001.8207

Tłumaczenie parodii – przestrzeń eksperymentu? (Tuwim, Leśmian i zaproszenie do gry)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 93-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.031.15145

From Intersemiotic Translation to Intersemiotic Aspects of Translation

Przekładaniec, 2018, 2018 - Word and Image in Translation, s. 7–35
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.009.9831

Lektury

Ogarnąć nieogarnione

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 321–327
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.019.0852