Artykuły

Sortuj według

Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 3, s. 37–47
Data publikacji online: 31 października 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.017.2304

Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 21–33
Data publikacji online: 15 listopada 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.008.8942