Artykuły

Sortuj według

Law and Collective Identity. Religious Freedom in the Public Sphere

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 169–180
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.010.6800

Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 39–57
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.002.2243