Artykuły

Sortuj według

Karol Siemaszko, „W trudnym okresie odbudowy państwa”. Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950,wyd. IPN, Warszawa 2015, 351 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 447–452
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.027.4887

Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 323–334
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.023.2264

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Uczony, nauczyciel, przyjaciel: Stanisław Płaza zapisany w mojej pamięci

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 648–657
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.031.8569