Artykuły

Sortuj według

Aplikacja sądowa Adama Vetulaniego: 1924–1934

Zeszyt 1, s. 111-122
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.006.5078

Postępowanie karnoadministracyjne w II Rzeczypospolitej

Tom 7, Zeszyt 2, s. 299–316
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.021.2262

Jury Courts in Interwar Poland

Zeszyt 2, s. 275-291
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.019.15722

Zagadnienie sądów pokoju w pracach Sejmu II Rzeczypospolitej w świetle wniosków i interpelacji poselskich

Zeszyt 4, s. 453-472
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.041.14467

Edycje źródłowe

Konstytucja polityczna Republiki Portugalii z 11 kwietnia 1933 r.

Zeszyt 1, s. 59-99
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.005.15253

Recenzje i noty recenzyjne

Recenzje