Artykuły

Sortuj według

The Requirement of Employment under an Employment Relationship in Public Procurement and the Protective Function of the Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 373–388
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.028.14270

Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 217–236
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.029.2270