Artykuły

Sortuj według

Heat load elimination by using displacement ventilation in a classroom

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 229-236
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.241.3329