Artykuły

Sortuj według

CFD modelling and analytical calculations of thermal transmittance of multi-layer glazing with ultrathin internal glass partitions

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 265-272
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.246.3334

Measurement of thermal transmittance of multi-layer glazing with ultrathin internal glass partitions

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 273-279
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.247.3335

CFD modelling of air flow and transport of contaminants in a passive house

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, s. 443-453
Data publikacji online: 13 października 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.266.3354