Artykuły

Sortuj według

Socjolog na rynku pracy. Losy edukacyjne i zawodowe absolwentów przemyskiej socjologii. Raport z badań

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 225-237
Data publikacji online: 27 października 2014