Artykuły

Sortuj według

Czy Harry Potter uratował wskaźniki czytelnictwa w Polsce? Analiza stanu czytelnictwa młodzieży w województwie małopolskim na tle badań ogólnopolskich

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 1, s. 63-80
Data publikacji online: 2014

Niesłyszalni eksperci? Zarządzanie percepcją wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego – badania pilotażowe

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 475–491
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.025.13756