Artykuły

Sortuj według

„Sunny side is up“, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 43–57
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.006.2692

Returning Children Migrants – Main Challenges in School Environment

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), s. 171-192
Data publikacji online: 15 maja 2019
DOI 10.4467/25444972SMPP.19.008.10258