Artykuły

Sortuj według

Pułapki i wyzwania w badaniach nad skutecznością komputerowych treningów poznawczych

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 1–7
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.001.2687