Artykuły

Sortuj według

Systematyka przetargów na nieruchomości w Polsce – analiza porównawcza procedur szczegółowych

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 295-308
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.025.2769