Artykuły

Sortuj według

Development of NGO Sector within the Context of EU Driven Public Policies Implementation in Poland

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 285-294
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.024.2768