Artykuły

Sortuj według

Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 85-97
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.013.5177

Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 273-284
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.023.2767

Community of Practice as a Form of Voluntary Academic Cooperation

International Journal of Contemporary Management, 2019, Numer 18 (4), s. 53–72
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.19.012.11755