Joanna Snopko

Artykuły

Sortuj według

Public-Private Partnership and Hybrid Projects as an Effective Method for Financing Local Government Investment Projects

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 263-271
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.022.2766

Kulturowe uwarunkowania dokonywania zmian organizacyjnych w urzędach gmin

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 27-39
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.013.0480