Artykuły

Sortuj według

Managing Public Projects with EU Funding in Poland

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 3 (27), s. 249-262
Data publikacji online: 28 listopada 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.021.2765