Artykuły

Sortuj według

Projekcyjny test radzenia sobie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w sytuacjach trudnych z osobami znaczącymi (R-PDPI) – wersja eksperymentalna  

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 77–94
Data publikacji online: 3 listopada 2015
DOI 10.4467/20843879PR.15.018.3807

Regulacyjne znaczenie doświadczeń relacji z rodzicami w radzeniu sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w sytuacjach trudnych społecznie

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 4, s. 63-77
Data publikacji online: 8 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843879PR.12.026.0791

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole, 14–16 czerwca 2018 roku

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 2, s. 107–110
Data publikacji online: 15 listopada 2018