Artykuły

Sortuj według

Язык как магическое средство: редундантные языковые средства в русских заговорах

Język i metoda, 1, s. 335-345
Data publikacji online: 12 marca 2012

Współczesny dyskurs o urokach na przykładzie poradników Uzdrowicielki syberyjskiej 

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 2, s. 127-139
Data publikacji online: 20 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20844077SR.19.009.11195