Artykuły

Sortuj według

Ekstremalne wartości wskaźników chwiejności atmosfery w Polsce i ich związek z mechanizmami ograniczającymi rozwój konwekcji

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 11–32
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.001.6269

Zmienność inwersji temperatury powietrza nad Krakowem w świetle warunków cyrkulacyjnych

Prace Geograficzne, Zeszyt 138, s. 29-43
Data publikacji online: 10 grudnia 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.016.2698