Artykuły

Sortuj według

What Can We Learn from Early Jewish Epigraphy?

Scripta Judaica Cracoviensia, 2014, Volume 12, s. 33–46
Data publikacji online: 7 listopada 2014
DOI 10.4467/20843925SJ.14.003.2809