Artykuły

Sortuj według

Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature.

5 (1/2017), s. 89-112
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.005.6812

Book Review: Marc Michael Epstein (ed.), Skies of Parchment, Seas of Ink. Jewish Illuminated Manuscripts, Princeton-Oxford, Princeton University Press 2015, pp. 288.

4 (2/2016), s. 89-92
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Jacek Józef Proszyk, The History of Jews in Bielsko (Bielitz) and Biala between 17th Century and 1939. Liberals, Zionists and Orthodox Jews on the Border of Galicia and Austrian Silesia, HASKALA,  tr. M. Jaszczurowska, Jaworze 2014, 345 pages, e-book (pdf)

2 (2/2015), s. 99–102
Data publikacji online: 18 lutego 2016

Kilka uwag o problemie przekładu na marginesie książki: Łukasz Stypuła, Keter malchut Szlomo ibn Gabirola (Korona królestwa). Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, s. 282.

1 (1/2015), s. 109-113
Data publikacji online: 28 grudnia 2015

Upadli (czy) giganci? Kilka uwag o nefilim i gigantes w Biblii hebrajskiej i Septuagincie

Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 41-64
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.015.3000

“The Name of Yahveh is Called Upon You.” Deuteronomy 28:10 and the Apotropaic Qualities  of Tefillin in the Early Rabbinic Literature

Tom 48, Numer 2, s. 143–154
Data publikacji online: 12 maja 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.011.3557

“Six Things Are Said Concerning Demons” (Hagigah 16a). The System of Topic Tags Used in the Elyonim veTachtonim Inventory to Describe the Features of Supernatural Entities and Their Relationships with Humans

13 (1/2021), s. 109–131
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.006.13733

Przygody demona Asmodeusza i króla Salomona według Talmudu babilońskiego (Gittin 68a–b). Przekład i komentarz z perspektywy projektu Elyonim veTachtonim

11 (1/2020), s. 93–111
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.004.12990

Artykuły

Dialogi i diagnozy

Dialogi i diagnozy

Dialogi i diagnozy

Dialogi i diagnozy