Artykuły

Sortuj według

Demonology at the Crossroads. The Presence and Significance of Non-Jewish Beliefs within Ashkenazi Folklore

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 93–112
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.008.4230

Nieżydowskie języki magii żydowskiej. O swojskości, obcości i przekładzie

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 137-154
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.019.3004

The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century as Preserved in Yiddish Memoirs

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 39-55
Data publikacji online: 2014

A JEWISH PALIMPSEST (DEMOGRAPHY, SOCIETY, MEMORY): FROM EAST-CENTRAL EUROPE TO ISRAEL IN THE NINETEENTH AND TWENTY-FIRST CENTURIES

Pensjonariusze żydowskich domów dla osób starszych na ziemiach polskich (do 1939 r.)

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 281–307
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.014.13657